Քիմիական կապեր

Ատոմների միջև առաջացող փոխձգողության առանձնահատկություններից կախված՝ զանազանում են քիմիական կապի հետևյալ հիմնական տեսակները՝

իոնական

կովալենտ

ջրածնային

մետաղային

Վանդեր-վալսյան կապեր

Մենք այս կպերից անցել ենք դեռ երեքը:

կովալենտ

իոնական

մետաղային

Կովալենտ կապ

Կովալենտ են կոչվում այն կապերը, որոնք առաջանում են ոչ մետաղների միջև: Կովալենտ կապը լինում է երկու տեսաի՝ բևեռային և ոչ բևեռային:

Կովալենտ բևեռային կապի ժամանակ առացած էլեկտրոնային զույգը պատկանում է այն ատոմին, որի Է.Բ.-ն ավելի բարձր է:

Կովալենտ ոչ բևեռային կապի ժամանակ առաջացած էլեկտրոնային զույգը հավասարապես պատկանում է կապի բոլոր ատոմներին:

Իոնական կապ

Իոնական կոչվում է այն կապը, որը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների միջև:

Մետաղական կապ

մետաղական է կոչվում այն կապը, որը բաղկացած է միայն մեկ մետաղի ատոմից:

Ֆրանսիա

 • Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը:

ՖրանսիականՀանրապետութիւն , ունիտարկիսանախագահական հանրապետութիւն Արեւմտեան Եւրոպայում իր մի քանի անդրծովեան տարածքներով եւ կղզիներով, որոնք տեղակայուած են Հնդկական, Խաղաղ եւ Ատլանտեան օվկիանոսներում։ Մայրցամաքային Ֆրանսիան ձգւում է Միջերկրական ծովից մինչեւ Անգլիական նեղուց եւ Հիւսիսային ծով, Հռենոսից մինչեւ Ատլանտեան օվկիանոս։

 • Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Ունի 66,200,000 բնակչություն:

Ունի ելք դեպի ծով:

Շրջապատված է մասամբ զարգացած երկրներով:

երկիրը ավելի շատ հարթավայրաին է որը նպաստավոր է գյուղատնտեսության համար:

 • Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:

 

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Ատլանտյան օվկիանոս,Հյուսիսաին ծով,Բալթիկ ծով,Բալեարից ծով,Միջազգային ծով,Տիրենյան ծով

Homework

Ex 7a on p 15

1.Someone’s body laguage tells you how they are feeling.

2.When someone crosses their arms, it tells us they want to protect themselves.

3.about 90 persent of what we say isn’t spoken. We communicate a lot through our body languagel.

4.Can you tell me what it means?

5.A:What automatic gesture do people do when they meet someone they like.

B:Well,I’d say they smile

6.the quiz say we do the ‘eyebrow flash’ when we see someone we like.

ex 7b on p 15

1.Don’t leave until you have said goodbbye.

2.when someone has done something for you, soy shouid say thank you.

3.When you have hurt someone, you can make it better by say sorry.

4.When you say what you’re thinking so that people can hear, you say iy again.

5.If someone didn’t hea you, it helps to say it out loud,

Ex7c on p 15

1.My friend told me ajoke yerterday-it was very funny, but now I can’t remember it!

2.One day when I was little,I told my parents a lie and they were very angry.

3.Can you tell difference between an American accent and a British accent?

4.My teacher was so angry with me . She really told me off.

5.He says he’s won medals for tennis,but I don’t think he’s toid truth

6.I’m going to tell you a secret. Do you promise not to tell anyone else?

 

Կանանց ու տղամարդկանց հավասարությունը

Այս դասին մենք քննարկեցինք տղամարդկանց և կանանց միջև հավասարությունը։ Մենք ուսումնասիրոցինք հին ու նոր ժամանակերում կանաց ու տղամարդկանց հավասարությունը։Ուսումնասիությունից հետո պարզեցինք , որ հին ժամանակներու կանայք ունեին ավելի սահմանփակ իրավունքներ որը շատ սխալ վարվելակերպ էր, իսկ հիմա ժամանակակից աշխարհում կանաց ու սղամարդկանց իրավունքները հավասար են ,որը շատ ավելի ողջունելի է։Չնայած դրան որոշ երկրներում դեռ պահպանվել է հնադարյան մտածելակերպը և կանայք ունեն ավելի սահմանափակ իրավունքներ։

Ինչպես ինձ համար դա շատ սխալ մտածելակերպ է, քանի որ կանայք և տղամարդիք նույն մարդն են և չի կարելի տարբերություն դնել նրանց միջև։

Homework

Ex2 on p. 12

a.1.Yes I now.His name is Arni. He has a twin sister

2.I thing that twins don’t have anather way of communication

b.1,they can speak with each other through telepathy

2.Thy reacted with their brothers and sisters too.

Գերմանիա

 • Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Գերմանիան շրջապատված է զարգացած երկրներով ինչպես օրինակ՝ Ֆրանսիան և այլն:

Համարիա թե չունի ջրաին տարածք:

Գտնվում է բարեխառն կլիմայական գոտում վորը նպաստավոր է գյուղատնտեսության համար:

 • Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Ինչպես առդեն գիտենք Գերմանիան շրջապատվաց է մասամբ զարգացաց երկրներով որը նպաստավոր է առեվտրի համար:

Ունի արդյունաբերական հանքեր:

Ունի բավականին մեծ բնակչություն(80,854,408), որը նպաստավոր է արտադրության համար:

 • Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

Գերմանիան չորրորդ երկիրն է տնտեսության  մեծությունով:

Գերմանիան արտադրվում ոն մեզ շատ հայտնի ավտոմեքենաներ <B.M.W.> և <Opel>-ը

 • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետություններրը, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Լա-մանշ նեղու,Հյուսիսային ծով,Բալտիկ ծով

Домашняя работа

Упражнение 1. Вставьте в предложения вопросительные слова

когда,как, что, кто, где, куда, сколько.

 

Я не знаю, как зовут эту девушку.

Вы знаете, кто этот человек?

Скажите пожалуйста, где находится гостиница „Мир”?

Я не понимаю, что вы говорите.

Виктор сказал, куда он идёт завтра.

Мы не знаем, когда у нас будут экзамены.

Я забыл, сколько студентов учится в вашем классе.

Марина спросила, где её подруга была утром.

Антон спросил, куда его друг ходил вчера вечером.

Преподаватель объяснил, как можно решить эту задачу.

Мама сказала, что сын должен купить в магазине.

Продавец сказал, где стоит эта книга.

Николай вспомнил, где лежат его документы.

Студент спросил, как правильно писать это слово.

Учитель рассказал, где находилась эта страна.

 

Упражнение 2. Вместо точек вставьте необходимые глаголы движения.

 

 1. Каждое воскресенье мы ходим на стадион. Сегодня тоже мы идем на стадион. Мы пойдем туда рано утром, а придем домой вечером. 2. Откуда приехал этот студент? – Он приехал из Сирии. 3. Когда ты поедешь в Киев? – Я поеду в Киев в субботу. Я часто езжу в Киев.4.Утром мы позавтракали и поехали в академию. Мы всегда едем в академию на метро. 5. После уроков мы пойдем в общежитие. Мы пойдем туда в 3 часа. 6. Завтра я пойду в кино. Я очень люблю ходить в кино. 7. Вчера вечером Андрей пошел в магазин. Он каждый вечер ходит в магазин. 8. Мой друг заболел и поехал в поликлинику. Он поехал на такси. 9. Обычно Артур приходит в академию рано, но сегодня он пришел поздно, потому что поздно встал. 10. Иногда мы ходим обедать в кафе. Мы идем туда пешком, потому что кафе рядом.

 

Упражнение 3Раскройте скобки.

 

 1. Родители часто звонят мене(я). 2. Кто подарил тебе(ты) эту книгу? − Эту книгу

подарил мне(я) мой брат. 3. Отец прислал ему(он) деньги. 4. Продавец показал нам(мы) русско-испанский словарь. 5. Когда приедут мои друзья, я покажу им(они) город.

 1. Когда позвонит мама, я расскажу ей(она) о соседе. 7. Ван помог мне(я) решить

трудную задачу по физике. 8. − Кто посоветовал вам(вы) учиться на нашем

подфаке? − Моя старшая сестра посоветовала мне(я) учиться здесь.

 

Homework

Ex 3 on p 10

1.This is a library

You mustn’t eat in here.

2.You don’t have to eat it if you don’t like it

3.You mastn’t play with maches

4.You dan,t have to play if you don’twant to

5.We mastn’t be later!

6.We don’t to be nervous

-It’s only a test.

Ex 4 on p 10

 1. a keyboard
 2. a CD drive
 3. a memory slot
 4. to download
 5. to logon
 6. a password
 7. a powerlead
 8. a network
 9. a touchpad
 10. a USB stick

Քիմիա

2կարգաթիվը 15միջուկի  լիցքը +15

3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 31 

4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ) m0=4.96×10¯²³

5Դիրքը պարբերականհամակարգում«ո՞ր  պարբերության տարր  է երրորդ,խումբը հինգերորդ,ենթախումբը գլխավոր

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝    15p+,16n0,15e-                                                                      

 7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը 285

8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ . ոչմետաղ 

9Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ P¯³

10)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատկությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:

Պատմությունը

Ֆոսֆորի հայտնաբերումը վերագրվում է համբուրգցի ալքիմիկոս Հ․ Բրանդին (1669), որն ստացավ երկնագոյն լուսարձակող նյութ՝ «սառը կրակ», եւ անվանեց ֆոսֆոր (հունարեն՝ «φῶς» — լույս եւ «φέρω» — կրող)։ Ֆոսֆորի տարրական բնոյթը հայտնաբերել է Ա․ Լաւուազիէն (1783)։

Հայտնաբերել է Յենինգ Բրանդը 1669 թվականին։ Բնության մեջ գտնվում է միայն միացությունների ձեւով։ Հանդես է գալիս մի քանի ալոտրոպ ձեւափոխություններով։ Ոչ մէտաղ է:

Անվանումը

Անունն ստացել է շնորհիվ իր լուսարձակելու հատկության։ Ֆոսֆոր բառը ծագում է հունարեն φῶς՝ «լույս» եւ φέρω՝ «տանում եմ» բառերից։

Ֆոսֆորափայլ բառն սկզբում ունեցել է ֆոսֆորի արձակած լույսի նշանակությունը, հետագայում սկսել է գործածվել որպես առարկաների արձակած սառը լույս ընդհանրապես։

-3-638