Homework

Ex.2,c

 1. The importance of bees is appreciated by many farmers.
 2. Hunders of bees are found dead hundreds of metres from their hives.
 3. Those hives dosen’t own by us now we sold them.
 4. It books as if a lot of problems were cause by mobile phones.
 5. Interview of any  fermers was interviewed about the problems.
 6. Quite a lot was knew about how bees navigate back to the hive.
 7. The theory was belived to be crazy at first.

Եռօրյա ճամփորդություն գյումրի

Նոյեմբերի քսաներեքից նոյեմբերի քսանհինգը մենք ընկեր Մարալի և ընկեր Վարդուհու հետ անցկացրինք շատ հետաքրքիր և բովանդակալից ճամփորդություն:

Երբ գնում էինք գյումրի ճանապարհին այցելեցինք կիսաքանդված Թալիսի Կաթողիկոսե եկեղեցին: Թեկուզ կիաքանդ վիճակում սակայն այն պահպանել էր իր ակուստիկ անչափ գեղեցիկ հատկությունները: Երբ հասանք այնտեղ որտեղ պիտի մնայինք ինչո խնդիրների պատճառով չկարողացանք մնալ այնտեղ: Շարունակեցինք ճանապարհը:

Ճանապարհին հանդիպեցինք Արտակ և Հայարի Թադեվոսյանների հետ: Նրարնք մեզ ներկայացրեցին փամփուշտից պատրաստած տարբեր տեսակի զարդարանքներ, որոնց մեջ տարբեր միջոցներով տեղադրված էին տարբեր եսսակի քարեր: Այդ զարդարանքները իրենց մեջ կրում էին հետաքրքիր իմաստ: Կարծես թե իրչվոր բան դրանք քեզ ասեին: Ինձ ամենաշատը հետաքրքրեց թռչունի տեսքով վզնոցը, որի մեջտեղը դրված էր կարմիր գույնի քար:

Այդ հետաքրքիր հանդիպումից հետո մենք գնացինք փոքրիկ հյուրանոց որտեղ որ արդեն քնարկեցինք օրը, կիսվեցինք տպավորություններով, ընթրեցինք և գնացինք սենյակներով:

Երկրորդ օրը սկվեց ավելի պայծառ քան առաջինը: Առավոտյան զարտնեցինք նախաճաշեցինք և շարունակեցինք մեր ճամփորդությունը: Այցելեցինք
Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց:

Վահան Թոթովենց 3

1.Ինչի՞ հեղափոխությունները կարող են մերձեցնել-մտերմացնել մարդկանց:

Հեղափոխությունները մտերմացնում են մարդկանց, որովհետեվ հավաքվում են մարդկանց խմբեր, ովքեր պայքարում են նույն բանի համար: Իսկ մարդիկ տեսնելով իրենց պես մտածող մարդկանց սկսում են մտերմանալ իրենց հետ:

2.Ինչպե՞ս կմեկնաբանես «աստվածներով զբաղվել» արտահայտությունը:

ՙՙԱստվածներով զբաղվել՚՚ արտահայտությունը իմ կարծիքով նշանակում է կրոնական գործունեություն կրել:

3.Ո՞րն է մեր անելիքը՝ ըստ հեղինակի և ըստ քեզ:

Պետք է մտածել մարդուն մասին։

Պետք է ջանալ մարդուն կարողությունները հասցնել իրենց բարձրագույն կատարելության։

Այսինքն ըստ հեղինակի մենք պետք է մտածենք մարդկանց մասին: Մենք պետք է մտածենք մեր մասին: Մենք պետք է ջանանք մեր կարողությունները հասցնենք բարձրագույն կատարելության և օգնենք այդ հարցում ուրիշներին: Ես լիովին համաձայն եմ հեղինակի հետ, քանի որ նա ասում է հաջողության հասնելու գլխավոր նպատակները և պահանջները;

homework

Ex.11 a

 1. Users can join in the fun by sending instant messages. – be/feel part of
 2. They can bond with each other by watching clips from films.- make a close connection with.
 3. Some teens feel that they don’t fit in at school- be outside a group you want to.
 4. Chatting online helps some shy people not to feel left out.- feel comfortable in a group.

Ex.11.b

 1. Do you feel like you feel comfortable in a group with all the different groups in your school?
 2. Are there times when you be outside a group you want to be in because you can’t do something your friends can do?
 3. If you see friends playing a sport, do you make a close connection with right away or with for them to ask you to play?
 4. Do you have any good friends now that you didn’t feel part of when you first met?

Շառլ Բոդլեր «Արբեք»

Չզգալու համար ժամանակի զարհուրելի բեռը, որ ճնշում է ձեր ուսերն ու կորացնում ձեզ դեպի գետին, դուք պետք է արբեք անդադար:

Արբելը լինում է երկու ձև՝ մարմնապես և հոգեպես: Մարմնապես արբելու դեպքում մարդը մոռանում է իր բոլոր ցավերը, մոռանում է ամեն վատ բան և վայելքի մեջ է լինում: Դրա համար որոշ մարդիկ, որոնք ապրել են ուժեղ ցավ արբում են մարմնապես: Նրանք հոգեպես այնքան ուժեղ չեն լինում, որպեսզի կարողանան շարունակել կյանքը առանց հիշելու դա: Նրանք չեն կարողանում ապրել այդ ծանր բեռի տակ և չեն կարողանում թողնել այդ բեռը: Բայց կան մարդիկ, որոնք արբու են վայելքի համար: Սակայն եկեք հիշենք արբելու ամենամեծ վատ կողմը: Արբած մարդը չունի գիտակցություն: Դրա պատճառով բոլոր այն մարդիկ, ովքեր շատ են արբում չեն հաջողվում:

ՈՒրիշ բան է արբել հոգով: Հոգով արբելու ժամանակ մարդը կարող է լինել և երանության մեջ, և ցավի: Հոգով արբել նույնպես հարկավոր չէ: Հոգով արբել նշանակում է ինչ-որ բանին նվիրել միտքը և տվյալ ժամանակ մտածել միայն մի բանի մասին: Սակայն ավելի լավ է լինում, երբ ամեն ինչ լինում է չափի մեջ:

Ստանդարտ երջանկություն

Ամեն երկիր ունի իր երջանկության ստանդարտները: Ինչպես հասկանանք դա: Երջանկության ստանդարտ նշանակում է այն նյութական բաները ,որոնք ըստ տվյալ երկրի՝ երջանիկ լինելու գաղափար են: Դա կարող է լինել նաև ոչ նյութական, սակայն դա շատ հազվադեպ դեպք է: Այդ ստանդարտացված երջանկությունը դեռ գոյություն է ունեցել շատ վաղուց, երբ արդեն մարդիկ ձևավորել են թագավորություններ և կայսրություններ: 

Մեր ժամանակաշրջաններում երբեմն մի խոշոր պետության երջանկության ստանդարտները դառնում են ստանդարտներ նաև այլ երկրների ապրող բնակիչների համար:

Սակայն գոյություն ունեն նաև ընտանեկան երջանկության սահմաններ: Համոզված եմ, որ բոլոր ընտանիքներում ծնողները երբեմն իրեց երեխաներին թելադրում են ,թե որն է երջանկությունը:

Սակայն չնայած դրան՝ ամեն մարդ հոգու խորքում ունի իր երջանկությունը, որին  իրոք պետք է ուշադրություն դարձնել: 

Այդ ստանդարտները դառնում են հասարակության հիմնական նպատակը և դրանից դուրս դալու համար պետք է լինել շատ ուժեղ:

Homework

Ex.7, a

1.Something is allowed

They think they can do anyyhing they want

2.It is very important not to do something

teenagers mustn’t think that becoming famous is easy

3.Something isn’t necessary

They think you don’t have to have a reason

Something is necessary 

You have to practise a lot

b

 1. You can wash your hands in there-B
 2. You have to turn off your phone in here-A
 3. Great!We don’t have to pay-C
 4. Sorry!You can’t go on this ride.-F
 5. You mustn’t leave your seat yet-E
 6. You must be over 18 to get in-D

C

 1. Hurry up-we mustn’t be late.
 2. Listen everybody-you must finish your project by next week. No excuses.
 3. Your computer’s broken? Don’t worry- you can use mine.
 4. It’s Anna’s birthday on Friday-I have to remember to buy a present for her.
 5. This is an exam, so sorry-you mustn’t use your dictionary.
 6. If you got all of this exercise correct, you must do the homework- you can relax instead.