Старые вещи

У нас дома ест старый проигрыватель пластинок. Ему почти 50 с чем то лет. Этот проигрыватель купил мой дедушка.

Мой папа и мои дяди все были музыканты и они очень любили слушать музыку. Тогда мой дедушка решил купить им проигрыватель пластинок. Когда мой папа увидел проигрыватель он очень обрадовался как и его братья. Они покупали очень много пластинок и слушали их по вечерами.

К сожалению сейчас проигрыватель не в рабочем состоянии. У него сломалась несколько деталь но мы храним его как воспоминании о тех теплых вечерах который дарило нашей семье.

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ – ԿՏԱԿ ԳԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ

Մի իմաստուն և աղքատ մարդ ուներ ծույլ որդիներ։ Մահվան ժամին նա կանչեց որդիներին և ասաց.

— Ո՜վ զավակներ, իմ նախնիները շատ գանձ են թաղել մեր այգում, և ես ձեզ ցույց չեմ տա նրա տեղը։ Այդ գանձը կգտնի նա, ով շատ աշխատի և խոր փորի։

Եվ հոր մահից հետո որդիները սկսեցին աշխատել մեծ եռանդով և խորագույն էին վարում, որովհետև յուրաքանչյուրն աշխատում էր, որ ինքը գտնի գանձը։

Եվ այգին սկսեց աճել և զորանալ և առատ բերք տվեց և նրանց հարստացրեց, գանձերով։

Aboute testament jewel

A wise and poor man have lazy sons. When he gone a be dead he called his sons and say. «Օh sons, my ancestors berry a lot of jewel in garden and I won’t show you it’s place. The jewel found hi, who work hard and hole dessepire.

And after dads dead sons began to work very hard and everyone want fuind a jewel.

And garden began flourish and strengthen and gave seeds and becam they rich mans.

24.01.2019

8-րդ դասարան-երկրաչափություն
Կրկնողություն

1.Գտիր զուգահեռագծի անկյունները, եթե դրանցից երկուսի գումարը 100 աստիճան է:

130, 50

2.Եռանկյան կողմերը հավասար են 6, 8, 10: Գտիր  այն  եռանկյան պարագիծը, որի  կողմերը տրված եռանկյան միջին գծերն են:

3+4+5=12

3.Սեղանի հիմքերը հարաբերում են ինչպես 2:3, իսկ միջին գիծը 10 սմ է:  Գտիր  սեղանի հիմքերը:

8, 12

4. Ուղղանկյուն սեղանի մեջ սուր անկյունը 45 աստ. է: Փոքր սրունքը  և փոքր հիմքը 10  սմ են: Գտիր սեղանի մեծ հիմքը:
20

5. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 30 աստ. է իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2 սմ 3 սմ: Գտիր զուգահեռագծի մակերեսը:
12
6. Գտիր 10, 10, 12 կողմերով եռանկյան բարձրությունները:
8
7. Հավասարասրուն  սեղանի պարագիծը 32 սմ է, սրունքը 5 սմ, իսկ մակերեսիը 44սմ քառ.: Գտիր սեղանի բարձրությունը:

8.Ապացուցիր,  որ շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետը հավասարահեռ է կողմերից:

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ – ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԻՆՎՈՐԸ

Մի իմաստուն զինվոր պատերազմ էր գնում և նա երկու ոտքով կաղ էր։ Եվ զինվորներից մեկը նրան ասաց.

— Ով ողորմելի, ո՞ւր ես գնում։ Քեզ իսկույն կսպանեն, որովհետև փախչել չես կարող։

Եվ նա ասաց.

— Ո՜վ անմիտ, ես չեմ գնում պատերազմ՝ փախչելու, այլ կանգնելու, և կռվելու և հաղթելու։

Wise soldier

One wise soldier went to war and his two foots were lame. And one of the soldiers said to him.»Miserable, where are you going? They’ll immediately kill you, because you can’t escape».

And he said.»Oh foolish, I’m not going to war to escape,but I’m going to war to stand, fight and win».

Նախաբան

Մեր հասարակության մեջ ամբողջությաբ և անհատապես մեր կրթական համակարգի համար ժամանակը եկել է դադարել խաղալ հաղթոների և պարտվողների խաղը մեր մանկական գիտակցությունների, սրտերի և ապագա էկոնոմիկայի հետ:

Մեր դպրոցային ուսուցման ժամանակ մեզնից շատերը կենտրոնացած ոչ թե կրթական համակարգի վրա, այլ ինքնահեռացման վրա. և այդպիսի գործերի շարանը ցավոք պահպանվել է մինչ այսօր:

Մեր մեջ ամեն լավ բաները զարգացնելւ տեղը, համակարգը մեզ ստիպում է դիմակայել միմիյանց դաժան պայքարում, որում գոյատեվում են միայն նրարք, ում համարում են ամենահարմարեցվածը: Այդ համակարգում մեզանից 15% քիչը կարող են հաղթողներ լինել: Մնացածը զգում են աննդհատ իրենց նշանակության փոքրացման զգացմունքը:

Վստահ լինելու տեղը, որ ստացած իմացությունները կօգնեն հասցնել կյաքնում, մեզնից շատերը դպրոցի պատերից դուրսեն գալիս հաշմանդամ և տանջված: Եվ ինչն է ավելի վատ, որ մեզնից շատերը պատրաստ չեն կյանքի փորձություններին: Իրո՛ք մենք կուզեինք շարունեակել այդպիսի պահելաձևի մոդել մեր երեխաների և հաջորդ սերունդի համար:

Спорные вопросы

Нужно ли волноваться по поводу уроков и серьезно относится к ним?

По моему уроки имеют очень большое значение в нашей жизни. На уроках мы собираем информацию которая базовая почти для всех профессий. Над относится к урокам серьезно и собирать много информации. Это нам пригодится в будущем.

Что сильнее: зло или добро?

Нас с детство учат что добро всегда сильнее. В реальном мире сложно понять потому что хе всегда бывает что добро побеждает. Этот мир бывает иногда очень несправедливым и иногда зло бывает сильнее. По этому мы не должны смотреть на мир только с стороны добра мы должны различать и зло.

Мы всегда должны помнить что мы не живем в сказке.

Утренние общие занятия, их развитие, улучшение

Почему есть бедные и богатые в нашей страны, возможно ли урегулирование?

Я думаю что всегда будут бедные и богатые люди. Всегда будут те которые смогут думать головой и не будут ленится и будут те которые будут работать на тех которые думают головой. И только не в этом дело. Люди должны быть морально.

» Жить вместе»: проблема взаимопонимания поколений»

В состоянии ли школа подготовить школьников к реальной жизни?

Мне кажется нет. Школа до сих пор играет в игру победителей и побежденных.

English translate

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ – ԵՐԿՈՒ ՆԿԱՐԻՉ

Մի թագավոր շինեց գեղեցիկ դարբաս և կամեցավ զարդարել այնպիսի նկարներով, որոնց նմանը ոչ մի տեղ չէր եղել: Ընտրեց երկու նկարիչների, մեկին տվեց մի պատը, մյուսին՝ մյուս պատը և նրանց միջև վարագույր քաշեց: Երբ նկարիչներն ավարտեցին իրենց գործը, թագավորը եկավ ու տեսավ, որ մեկը նկարել էր գեղեցիկ պատկեր և շատ հավանեց: Իսկ մյուսը ոչինչ չէր նկարել, նա պատը շատ գեղեցիկ սարքել ու կոկել էր հայելուց ավելի լավ: Երբ թագավորը տեսավ, որ չի նկարել, այլ միայն կոկել է, զարմացավ և ասաց.

— Դու ի՞նչ ես արել:

Նա ասաց.

— Ես ցույց կտամ իմ գործը:

Եվ ապա վեր քաշեց միջի վարագույրը: Երբ լույսը ծագեց ու լուսավորեց կոկած պատը, այն ժամանակ մթնեց նկարազարդ պատը, որովհետև հայելու մեջ երևում էին այն բոլոր նկարները, որ նկարված էին մյուս պատի վրա: Եվ թագավորն ասաց.

— Սա մյուսից գեղեցիկ է:

Two artists

Once a king made some beautiful gates and wanted to decorate it with pictures that have never been seen before. He chose two artists and the king gave one artist one wall and the other artist other wall and the king pulled a curtain between them. When the artists finished their work the king came and saw that one of the artists art had a very beautiful image . And the other artist didn’t do anything he cleaned the wall made it sparkling like a mirror it was so clean that when you looked at it had a reflection. When the king saw that artist didn’t paint anything he was surprised and said.» What did you do?». «I’ll show you my work», he said.

And he pulled the curtain: When the light shined and illuminated the wall, at that time the wall was dark, because in the mirror all the paintings were seen on the other wall, and the king said.

-This is more beautiful than the other one.