24.01.2019

8-րդ դասարան-երկրաչափություն
Կրկնողություն

1.Գտիր զուգահեռագծի անկյունները, եթե դրանցից երկուսի գումարը 100 աստիճան է:

130, 50

2.Եռանկյան կողմերը հավասար են 6, 8, 10: Գտիր  այն  եռանկյան պարագիծը, որի  կողմերը տրված եռանկյան միջին գծերն են:

3+4+5=12

3.Սեղանի հիմքերը հարաբերում են ինչպես 2:3, իսկ միջին գիծը 10 սմ է:  Գտիր  սեղանի հիմքերը:

8, 12

4. Ուղղանկյուն սեղանի մեջ սուր անկյունը 45 աստ. է: Փոքր սրունքը  և փոքր հիմքը 10  սմ են: Գտիր սեղանի մեծ հիմքը:
20

5. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 30 աստ. է իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2 սմ 3 սմ: Գտիր զուգահեռագծի մակերեսը:
12
6. Գտիր 10, 10, 12 կողմերով եռանկյան բարձրությունները:
8
7. Հավասարասրուն  սեղանի պարագիծը 32 սմ է, սրունքը 5 սմ, իսկ մակերեսիը 44սմ քառ.: Գտիր սեղանի բարձրությունը:

8.Ապացուցիր,  որ շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետը հավասարահեռ է կողմերից: