Անհատական ուսումնական պլան

ընտրության-համակարգիչների ծրագրային, տեխնիկական սպասարկում

մարզաձև-բասկետբոլ

տնային-բոլոր

լրացուցիչ կրթություն-ջութակ,դաշնամուր

տրանսպորտ —

օտար լեզու-անգլերեն